error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

EES-tjänsten

  1. EES-tjänsten är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med EES. Felsökning pågår.

  3. EES-tjänsten är i full drift.

  4. Mindre störningar i EES-tjänsten kan förekomma på grund av servicefönster. 

  5. EES-tjänsten är i full drift.

  6. Mindre störningar i EES-tjänsten kan förekomma på grund av servicefönster. 

  7. EES-tjänsten är i full drift.

  8. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  9. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  10. EES-tjänsten är i full drift.