EES-tjänsten

  1. EES-tjänsten är i full drift.

  2. EES-tjänsten är otillgänglig på grund av servicefönster. 

  3. EES-tjänsten är i full drift.

  4. EES-tjänsten är otillgänglig på grund av servicefönster. 

  5. EES-tjänsten är i full drift.

  6. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  7. EES-tjänsten är i full drift.

  8. EES är för tillfället otillgängligt på grund av servicefönster. 

  9. EES-tjänsten är i full drift.

  10. Vissa aktörer upplever just nu problem med att nå EES-tjänsten. Felsökning pågår. Vänligen hör av er till vår servicedesk om ni upplever problem.