EES-tjänsten

  1. Just nu kan man uppleva problem med EES-tjänsten. Felsökning pågår. 

  2. EES-tjänsten är i full drift.

  3. EES-tjänsten är i full drift.

  4. Vi genomför tekniskt underhåll i EES-tjänsten. Under tiden för servicefönstret kan avbrott uppstå i tjänsten. 

  5. Just nu kan man uppleva problem med EES-tjänsten. Felsökning pågår. 

  6. EES-tjänsten är i full drift.

  7. EES-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  8. EES-tjänsten är i full drift.

  9. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  10. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.