Förskrivningskollen

  1. Förskrivningskollen är i full drift.

  2. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  3. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  4. Förskrivningskollen är i full drift.

  5. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  6. Förskrivningskollen är i full drift.

  7. Förskrivningskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  8. Förskrivningskollen är i full drift.

  9. Just nu upplever vi vissa problem med Förskrivningskollen. Felsökning pågår.

  10. Förskrivningskollen är i full drift.