Förskrivningskollen

 1. Förskrivningskollen är i full drift.

 2. Just nu kan man uppleva problem att öppna patienter och förskriva på grund av intermittenta störningar i Central SIL. 
  Felsökning pågår. 

 3. Förskrivningskollen är i full drift.

 4. Förskrivningskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 5. Förskrivningskollen är i full drift.

 6. Just nu kan det vara problem att söka läkemedel i Förskrivningskollen, felsökning pågår hos driftleverantören.

 7. Förskrivningskollen är i full drift.

 8. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

 9. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

 10. Förskrivningskollen är i full drift.