Förskrivningskollen

  1. Förskrivningskollen är i full drift.

  2. Förskrivningskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  3. Förskrivningskollen är i full drift.

  4. Just nu upplever vi vissa problem med Förskrivningskollen. Felsökning pågår.

  5. Förskrivningskollen är i full drift.

  6. Förskrivningskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  7. Förskrivningskollen är i full drift. 

  8. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  9. Förskrivningskollen är i full drift. 

  10. Förskrivningskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.