Förskrivningskollen

  1. Förskrivningskollen är i full drift.

  2. Förskrivningskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  3. Förskrivningskollen är i full drift. 

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  5. Förskrivningskollen är i full drift. 

  6. Förskrivningskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  7. Förskrivningskollen är i full drift. 

  8. Förskrivningskollen är i full drift. 

  9. Tjänsten Förskrivningskollen blir tillgänglig 1 maj 2021.

  10. Tjänsten Förskrivningskollen blir tillgänglig 1 maj 2021