Förskrivningskollen

  1. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  2. Förskrivningskollen är i full drift. 

  3. Förskrivningskollen är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  4. Förskrivningskollen är i full drift. 

  5. Förskrivningskollen är i full drift. 

  6. Tjänsten Förskrivningskollen blir tillgänglig 1 maj 2021.

  7. Tjänsten Förskrivningskollen blir tillgänglig 1 maj 2021