Förskrivningskollen

 1. Förskrivningskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 2. Förskrivningskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 3. Förskrivningskollen är i full drift.

 4. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

 5. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

 6. Förskrivningskollen är i full drift.

 7. Just nu kan man uppleva problem att öppna patienter och förskriva på grund av intermittenta störningar i Central SIL. 
  Felsökning pågår. 

 8. Förskrivningskollen är i full drift.

 9. Förskrivningskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 10. Förskrivningskollen är i full drift.