Förskrivningskollen

 1. Förskrivningskollen är i full drift
 2. Förskrivningskollen har för närvarande störningar.
  Just nu kan man uppleva störningar i våra tjänster.
 3. Förskrivningskollen är i full drift
 4. Förskrivningskollen är för tillfället nere
  Våra tjänster är ej tillgängliga på grund av produktionssättning av release 21.9
 5. Förskrivningskollen är för tillfället nere
  Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.9
 6. Förskrivningskollen är i full drift.

 7. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

 8. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

 9. Förskrivningskollen är i full drift.

 10. Vi har för närvarande vissa problem med våra tjänster, felsökning pågår