Förskrivningskollen

  1. Förskrivningskollen är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  2. Förskrivningskollen är i full drift.

  3. Just nu kan det vara problem att söka läkemedel i Förskrivningskollen, felsökning pågår hos driftleverantören.

  4. Förskrivningskollen är i full drift.

  5. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  6. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  7. Förskrivningskollen är i full drift.

  8. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  9. Förskrivningskollen är i full drift.

  10. Förskrivningskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.