Concise

 1. Concise är i full drift
 2. Concise är för tillfället nere
  Våra tjänster är ej tillgängliga på grund av produktionssättning av release 21.9
 3. Concise är för tillfället nere
  Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.9
 4. Concise är i full drift.

 5. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

 6. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

 7. Concise är i full drift.

 8. Concise är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 9. Concise är i full drift.

 10. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.