Inrapportering/statistik

  1. Inrapportering/statistik är i full drift.

  2. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  3. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.

  4. Inrapportering/statistik är i full drift.

  5. Inrapportering/statistik är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  6. Inrapportering/statistik är i full drift.

  7. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  8. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  9. Inrapportering/statistik är i full drift.

  10. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.