Inrapportering/statistik

  1. Inrapportering/statistik är i full drift.

  2. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

  3. Inrapportering/statistik är i full drift.

  4. Just nu går det inte att rapportera via webbformulär (OTC) eller fil (OTC och partihandel). Felsökning pågår.

  5. Inrapportering/statistik är i full drift.

  6. Inrapportering/statistik är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  7. Inrapportering/statistik är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  8. Inrapportering/statistik är i full drift.

  9. Driftstörningen som påverkat våra tjänster är nu löst hos vår driftleverantör. Man kan uppleva vissa segheter men alla tjänster fungerar som vanligt.  

  10. Tjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår.