Inrapportering/statistik

 1. Inrapportering/statistik är i full drift
 2. Inrapportering/statistik har för närvarande störningar.
  Just nu kan man uppleva störningar i våra tjänster.
 3. Inrapportering/statistik är i full drift
 4. Inrapportering/statistik är för tillfället nere
  Våra tjänster är ej tillgängliga på grund av produktionssättning av release 21.9
 5. Inrapportering/statistik är för tillfället nere
  Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.9
 6. Inrapportering/statistik är i full drift.

 7. Tjänsten är ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.7.

 8. Inrapportering/statistik är i full drift.

 9. Just nu går det inte att rapportera via webbformulär (OTC) eller fil (OTC och partihandel). Felsökning pågår.

 10. Inrapportering/statistik är i full drift.