Inrapportering/statistik

  1. Inrapportering/statistik är i full drift.

  2. Inrapportering/statistik ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  3. Statistiktjänsten är i full drift.

  4. Statistiktjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  5. Statistiktjänsten är i full drift.

  6. Inrapportering/Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  7. Statistiktjänsten är i full drift.

  8. Just nu är Insikt otillgänglig. Felsökning pågår. 

  9. Statistiktjänsten är i full drift.

  10. Just nu är Statistiktjänsten otillgänglig. Felsökning pågår.