Inrapportering/statistik

  1. Inrapportering/statistik ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  2. Inrapportering/statistik är i full drift.

  3. Inrapportering/statistik ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  4. Statistiktjänsten är i full drift.

  5. Statistiktjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  6. Statistiktjänsten är i full drift.

  7. Inrapportering/Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.

  8. Statistiktjänsten är i full drift.

  9. Just nu är Insikt otillgänglig. Felsökning pågår. 

  10. Statistiktjänsten är i full drift.