Inrapportering/statistik

  1. Statistiktjänsten är i full drift.

  2. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  3. Statistiktjänsten är i full drift.

  4. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  5. Statistiktjänsten är i full drift.

  6. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.9.

  7. Statistiktjänsten är i full drift.

  8. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  9. Statistiktjänsten är i full drift.

  10. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.