Inrapportering/statistik

  1. Just nu är Statistiktjänsten otillgänglig. Felsökning pågår. 

  2. Statistiktjänsten är i full drift.

  3. För tillfället är Concise otillgängligt pågrund av Servicefönster. Vi beräknar att vara klara senast 2020-11-10 19:00.

  4. Statistiktjänsten är i full drift.

  5. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.11.

  6. Statistiktjänsten är i full drift.

  7. Just nu är Statistiktjänsten otillgänglig. Felsökning pågår. 

  8. Statistiktjänsten är i full drift.

  9. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  10. Statistiktjänsten är i full drift.