Inrapportering/statistik

  1. Statistiktjänsten är i full drift.

  2. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.8.

  3. Statistiktjänsten är i full drift.

  4. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.7.

  5. Statistiktjänsten är i full drift.

  6. För närvarande går det inte att logga in i Concise. Vi arbetar med att åtgärda problemet.

  7. Statistiktjänsten är i full drift.

  8. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  9. Just nu är det problem i tjänsten Min Förskrivning, Hämta Dagsavstämning och Hämta Dagsavstämning smittskydd. Felsökning pågår. 

  10. Statistiktjänsten är i full drift.