Inrapportering/statistik

  1. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.9.

  2. Statistiktjänsten är i full drift.

  3. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  4. Statistiktjänsten är i full drift.

  5. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  6. Statistiktjänsten är i full drift.

  7. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.8.

  8. Statistiktjänsten är i full drift.

  9. Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.7.

  10. Statistiktjänsten är i full drift.