Inrapportering/statistik

  1. Inrapportering/statistik är i full drift.

  2. Segheter i tjänsterna kan fortfarande förekomma.

  3. Just nu upplever vi stora problem med tjänsten. Felsökning pågår.

  4. Inrapportering/statistik är i full drift.

  5. Just nu upplever vi seghet i alla våra tjänster. Felsökning pågår.

  6. Inrapportering/statistik är i full drift.

  7. Statistiktjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  8. Inrapportering/statistik är i full drift.

  9. Inrapportering/statistik ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  10. Inrapportering/statistik är i full drift.