KLAS-tjänsten

  1. KLAS-tjänsten är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i KLAS. Felsökning pågår. 

  3. KLAS-tjänsten är i full drift.

  4. KLAS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  5. KLAS-tjänsten är i full drift.