KLAS-tjänsten

  1. KLAS-tjänsten är i full drift.

  2. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  3. KLAS-tjänsten är i full drift.

  4. Klas-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  5. Klas-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.