KLAS-tjänsten

  1. KLAS-tjänsten är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med att skapa licensmotiveringar i KLAS. Felsökning pågår. 

  3. KLAS-tjänsten är i full drift.

  4. För närvarande kan det vara problem att logga in i KLAS.
    Felsökning pågår, kontakta vår Servicedesk om ni upplever problem.

  5. KLAS-tjänsten är i full drift.