KLAS-tjänsten

  1. KLAS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  2. KLAS-tjänsten är i full drift.

  3. Just nu upplever vi vissa problem med KLAS. Felsökning pågår.

  4. KLAS-tjänsten är i full drift.

  5. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i KLAS. Felsökning pågår.