KLAS-tjänsten

  1. KLAS-tjänsten är i full drift.

  2. KLAS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  3. KLAS-tjänsten är i full drift.

  4. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av Bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via Bank-id.

  5. KLAS-tjänsten är i full drift.