KLAS-tjänsten

  1. Just nu kan man uppleva problem med att logga in via SITHS i Klas. 

  2. KLAS-tjänsten är i full drift.

  3. Just nu har E-hälsomyndighetens leverantör av bank-id en driftstörning som gör att man kan uppleva problem att logga in via bank-id.

  4. KLAS-tjänsten är i full drift.

  5. Klas-tjänsten är ej tillgänglig på grund av servicefönster.