visuell-identitet--24-512-width.jpg

E‑hälsomyndighetens logotyp

Logotypen är den viktigaste enheten i E-hälsomyndighetens visuella identitet och ska alltid användas som avsändare i myndighetens kommunikation.

Använd alltid korrekt originalfil. Logotypen får aldrig förändras eller manipuleras. Det är inte tillåtet att ändra färg på logotypen eller lägga den i en ton av sin originalfärg.

Logotypen finns i flera versioner. En liggande och en stående, svensk och engelsk version.

Standardversion, LIGGANDE:

E-hälsomyndighetens logotyp, liggande, svensk version

Engelsk version, LIGGANDE:

E-hälsomyndighetens logotyp, liggande, engelsk version

Standardversion, STÅENDE:

E-hälsomyndighetens logotyp

Klicka för att ladda ner i SVG-formatdownload Klicka för att ladda ner i EPS-formatdownload

Engelsk version, STÅENDE:

E-hälsomyndighetens logotyp, stående, engelsk version

Klicka för att ladda ner i SVG-formatdownload Klicka för att ladda ner i EPS-formatdownload

Riktlinjer

Logotypen ska alltid omges av en friyta där inga andra element får finnas.

Friytan utgörs av ett avstånd från logotypens ytterkanter med samma storlek som logotypens gemena e.

Det är inte tillåtet att lägga till effekter till logotypen, som till exempel en kontur, skuggor eller blänk. Det är heller inte tillåtet att använda logotypen mot färger eller motiv så kontrasten eller läsbarheten påverkas negativt, eller att manipulera logotypen, som till exempel att ändra proportioner eller beskära den.

Liggande

Stående

Användning

Logotypen finns i flera utföranden – huvudfärgen lila, vitt och svart. Alla utföranden finns både på svenska och engelska samt i en stående och en liggande version. Välj den version som passar bäst i sammanhanget och använd den svenska logotypen i huvudfärgen lila så långt som möjligt.

Då logotypen placeras mot en bakgrundsbild är det viktigt att välja rätt färg för att kontrasten ska bli så tydlig som möjligt.

Logotyp i huvudfärgen lila

Den lila logotypen får endast användas mot vit bakgrund eller ljus bild/bakgrund. Den lila logotypen ska alltid vara i 100 % av vår primärfärg.

E-hälsomyndighetens logotyp, liggande i huvudfärgen lila

Negativ logotyp

E-hälsomyndighetens logotyp, liggande i vit färg

Klicka för att ladda ner den vita logotypen i SVG-formatdownloadKlicka för att ladda ner den vita logotypen i EPS-formatdownload

Den vita logotypen får endast användas mot vår huvudfärg, mörk bildbakgrund, alternativt svart vid enfärgstryck.

Svart logotyp

Den svarta logotypen används endast i material som produceras i enfärgstryck.

E-hälsomyndighetens logotyp, liggande i huvudfärgen lila

Symbol

Symbolen finns i vår huvudfärg lila och vitt och kan även sättas i toner av respektive färg. Svart symbol används endast vid en-färgstryck.

Symbolen kan användas som grafiskt objekt för att förstärka den grafiska igenkänningen för E‑hälsomyndigheten

Del av symbolen

En del av symbolen kan också användas för att skapa igenkänning och kan användas mot en bakgrund. Bakgrunden kan vara en tonplatta eller en bild. När symbolen placeras mot en bakgrund används en opacitet. Mot den lila bakgrunden är delen av symbolen i svart med en 5 % opacitet.

E-hälsomyndighetens symbol
E-hälsomyndighetens symbol
E-hälsomyndighetens symbol
E-hälsomyndighetens symbol