med-badr-chemmaoui-zspbhokqdmc-unsplash-512x341px.jpg

E‑hälsomyndighetens typsnitt

Public Sans är ett öppet sans-serif typsnitt. Typsnittet är baserat på Libre Franklin men innehåller ett antal modifieringar som gör att det passar bra vid såväl kommunikation som i användargränssnitt.

Vi använder Public Sans i varianterna Extra LightRegular och Bold. Alla varianter har dessutom en tillhörande kursiv variant. Bold används främst i rubriker och underrubriker, Regular används för ingresser och brödtext. Light används till kortare, mindre texter så som bildtexter, sidhuvud och sidfot.

För längre texter i exempelvis rapporter och längre text dokument används Times New Roman för brödtext. När Public Sans inte finns att tillgå används Arial.

Det är viktigt att arbeta med kontraster i typografin. Stort och smått, ljust och mörkt. På så sätt skapas spänning och dynamik i våra visuella lösningar – oavsett om det handlar om digitala eller analoga produktioner.

Public Sans Extra Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890?!@%&

Public Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890?!@%&

Public Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890?!@%&

Användning

Rubrik
Public Sans Bold
Ingress
Public Sans Regular
Brödtext
Public Sans Regular
Sidfot, fotnot med mera
Public Sans Extra Light

Vikter

Public Sans Extra Light
Font-weight: 200
Public Sans Regular
Font-weight: 400
Public Sans Bold
Font-weight: 700