Legitimationsregistret

I legitimationsregistret finns information om de legitimerade yrkesgrupper som får använda våra tjänster. Det innebär alla som har rätt att förskriva läkemedel, till exempel läkare, sjuksköterskor och veterinärer.

I registret finns data om förskrivarnas specialistbehörighet och om det finns några begränsningar i förskrivarrätten. Registret innehåller även information om sjuksköterskor utan förskrivningsrätt, dietister och farmaceuter.

Socialstyrelsen överlämnar aktuell data om legitimerade yrkesutövare som uppdateras med data som förvaltas av E-hälsomyndigheten. Den samlade informationen används av farmaceuterna på apotek när ett recept expedieras och när ett e-recept ska lagras ner i Nationella läkemedelslistan.

Legitimationsregistret innehåller även så kallade gruppförskrivarkoder för förskrivare som saknar legitimation. Det kan till exempel handla om AT-läkare.

Jordbruksverket överlämnar aktuell data om veterinärer.