Registret för expeditionsställen

Registret Expeditionsställen innehåller information om apotek i Sverige som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek.

Vad är registret över expeditionsställen?  

Expeditionsställeregistret innehåller information om apotek i Sverige som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek. Registret innehåller information om apotekens namn, kontaktuppgifter, verksamhetstyper, öppettider, identiteter och aktörstillhörighet.

Registret används bland annat för att validera och komplettera receptexpedieringar och försäljningsstatistik. Apotekslistan till vårdsystemen skapas också från expeditionsställeregistret.

Vilka har tillgång till registret? 

Apoteksaktörerna uppdaterar den information som finns om deras apotek i registret. De ansvarar även för att uppgifterna stämmer och är aktuella. E-hälsomyndigheten ser till att apoteket har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek.