Sortiment- och leveransregister för dos (SOL)

För att underlätta hanteringen av dospatienters recept finns det nationella registret Sortiment- och leveransinformation för dos (SOL).

Syftet med SOL är att underlätta en effektiv hantering av dospatienters information, beställningar och dosproduktion. Att det finns ett nationellt register innebär till exempel att regionerna kan upphandla dostjänster från valfri dosproducent, och att alla apotek i Sverige har samma möjlighet att expediera dosrecept.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig och förvaltar SOL-registret på uppdrag av Socialdepartementet.

Komplement till dosreceptsinformationen

SOL-registret är ett komplement till patientens dosreceptsinformation, som lagras i Nationella läkemedelslistan. Dosreceptformatet innehåller inte leveransinformation, exempelvis uppgifter om dosaktörernas stopptider eller leveransadresser. Denna information lagras istället i SOL.