Arbetsplatskodsregistret

Arbetsplatskodsregistret är ett register som innehåller information om vårdens arbetsplatskoder. En arbetsplatskod måste vara giltig och finnas i receptet eller på hjälpmedelskortet för att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen. Med läkemedelsförmånen avses att vissa mediciner subventioneras via skattemedel. En patient får däremot betala fullt pris för ett läkemedel om koden saknas eller inte är godkänd

Vilka har tillgång till arbetsplatskodsregistret?

Det är regionerna som administrerar arbetsplatskoderna. Varje region har en administratör som lägger upp nya koder och stänger de gamla. Arbetsplatskoden används för att regionerna ska kunna fördela kostnaden av läkemedelsförmånen på respektive arbetsplats.