Beredskap

E-hälsomyndigheten är en av Sveriges 60 beredskapsmyndigheter. Det innebär att vi ansvarar för samhällsviktiga tjänster och att vi ska kunna anpassa vår verksamhet i en förändrad säkerhetspolitisk situation.

Uppgifter för en beredskapsmyndighet

Alla beredskapsmyndigheter ska ha förmåga att stå emot hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida kriser och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. I ett sådant läge ska befolkningen skyddas och viktiga samhällsfunktioner som läkemedelsområdet ska fungera.

Sedan den 1 oktober 2022 gäller ett nytt beredskapssystem där E-hälsomyndigheten ingår i sektorn hälsa, vård och omsorg tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Sektorsansvarig myndighet är Socialstyrelsen.

Samverkan stärker Sveriges beredskap

Beredskapsmyndigheterna arbetar också för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer ska utveckla sin beredskap.
I Beredskapsforum Hälsa, vård och omsorg träffas förutom beredskapsmyndigheter representanter för:

  • de sex sjukvårdsregionerna
  • de civilområdesansvariga länsstyrelserna ( Norrbottens, Örebro, Stockholms, Östergötlands, Västra Götalands och Skåne län)
  • socialtjänsten
  • branschorganisationer (LIF, Swedish Medtech och Sveriges Apoteksförening)
  • civilsamhället (Röda korset och Civilförsvarsförbundet).