Föreskrifter

Sedan 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Det här är E‑hälsomyndighetens föreskrifter.