KLAS Kommunikationslösning för licensansökan – ett nationellt medicinskt informationssystem NMI

KLAS är en förmedlingstjänst för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. KLAS förmedlar information mellan apotek, förskrivare och Läkemedelsverket i licensansökansprocessen.

I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förordna ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om försäljningstillstånd hos Läkemedelsverket. 

E-hälsomyndigheten ansvarar för teknisk support av KLAS. Läkemedelsverket handlägger samt meddelar licensbeslut via KLAS.

KLAS Kommunikationslösning för licensansökan klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI) enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.

Produktinformation

  • NamnKLAS - Licenssystem
  • Version: 1.0
  • NMI-IDEHM-KLAS1-v1
  • Releasedatum: 2023-05-31
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar