Farmakologisk analys (EES) – ett nationellt medicinsk informationssystem NMI

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett beslutstöd för apotekens receptexpeditionssystem. EES används dagligen av farmaceuterna på apoteken som stöd för att kontrollera om läkemedlet är lämpligt att använda utifrån ålder samt om det passar tillsammans med kundens övriga elektroniska recept.

E-hälsomyndigheten förvaltar och producerar innehållet i EES. Det är ett frivilligt beslutstöd som erbjuds kostnadsfritt till alla apotek. När ett recept ska expedieras på apotek kan farmaceuten ta stöd av EES vid helhetskontrollen som ska utföras enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2021:75

Farmakologisk analys (EES) klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem NMI enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.