Vårdtjänster – ett nationellt medicinsk informationssystem NMI

Vården använder E-hälsomyndighetens nationella medicinska informationssystem Vårdtjänster för att förskriva läkemedel och andra varor samt för att visa förskrivningar från Nationella läkemedelslistan.

När en läkare skapar ett e-recept hamnar det hos oss på E‑hälsomyndigheten. Receptet sparas i ett register där vården kan se recepten. Vid expediering hämtar apoteken e-receptet från Nationella läkemedelslistan.

När en veterinär skapar ett e-recept hamnar det hos oss på E‑hälsomyndigheten i receptdepå djur där apoteken hämtar det vid expedieringen.

Vårdtjänster klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem NMI enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.

Produktinformation

  • Namn: Vårdtjänster 17.1
  • Version: 21.8.2
  • NMI-ID: EHM-VT17-v10
  • Releasedatum: 2024-04-16
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar

 

  • Namn: Vårdtjänster versionspaket 21
  • Version: 21.8.2
  • NMI-ID: EHM-VT21-v10
  • Releasedatum: 2024-04-16
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar