Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Ytterligare en FHIR-profil från E-hälsomyndigheten

    Ytterligare en FHIR-profil för anslutning till Nationella läkemedelslistan finns nu i NGS-tjänsten. Det är Resurssamling förskrivning – NLLPrescriptionBundle som nu finns tillgänglig. I samband med detta har FHIR-profilen Expedition – NLLDispatch bytt namn till Resurssamling uttag – NLLDispatch. Resurssamling används för att i ett anrop ange flera förskrivnings- eller uttagsresurser som ska hanteras i samma transaktion i Nationella läkemedelslistan.

  2. Specifikationstyper i NGS-tjänsten

    Definitioner av de specifikationstyperna som används i NGS-tjänsten finns nu tillgängliga i tjänsten. De har samlats in från olika källor och sedan sammanställts och anpassats utifrån behoven i sektorn hälsa, vård och omsorg.

  3. Remissvar om informationsutbytet inom EU

    E-hälsomyndigheten och eHealth Network hade under sommaren två öppna remisser gällande riktlinjer för specifikationerna om bilddiagnostik och slutanteckning. Riktlinjer från eHealth Network är medlemsländernas sätt att komma överens om rekommendationer om vilken information som ska delas samt hur och under vilka förutsättningar detta ska ske.