Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Film om NGS visar fördelar med e-hälsospecifikationer

    Titta på filmen Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer för enklare informationsutbyte i hälsa, vård och omsorg.

  2. Ny utgivare i NGS-tjänsten

    Samverkansorganisationen mellan regionen och kommunerna i Jämtland Härjedalen har tillgängliggjort en e-hälsospecifikation om strukturerat omhändertagande av svårläkta sår.

  3. Vi tackar för ett händelserikt år!

    I dag finns det 240 e-hälsospecifikationer tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. Det är en ökning med 175 specifikationer sedan tjänsten lanserades hösten 2021.