Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Ny utgivare i NGS-tjänsten

    Samverkansorganisationen mellan regionen och kommunerna i Jämtland Härjedalen har tillgängliggjort en e-hälsospecifikation om strukturerat omhändertagande av svårläkta sår.

  2. Vi tackar för ett händelserikt år!

    I dag finns det 240 e-hälsospecifikationer tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. Det är en ökning med 175 specifikationer sedan tjänsten lanserades hösten 2021.

  3. Läkemedelsverket tillgängliggör två e-hälsospecifikationer i NGS-tjänsten

    E-hälsospecifikation för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) är tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. För att hitta specifikationerna sök på NPL, NSL eller läkemedel.