Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Två nya e-hälsospecifikationer för MinHälsa@EU

    eHealth Network och E-hälsomyndigheten tillgängliggör två ny framtagna e-hälsospecifikationer för att stödja kontinuiteten av vård över landsgränser. Specifikationerna gäller medicinsk bild och slutanteckning. Specifikationerna är ännu inte implementerade i Sverige. De tillgängliggörs för att sprida kunskap och medvetenhet om att detta arbete pågår och kommer att påverka det svenska arbetet inom dessa områden framöver.

  2. Åtta nya e-hälsospecifikationer för kodverk

    E-hälsomyndigheten tillgängliggör nu e-hälsospecifikationer för åtta kodverk som används i Nationella läkemedelslistan. Det är fem kodverk för administreringssätt och tre kodverk som används för att skapa strukturerade doseringar.

  3. E-hälsospecifikation för produkt- och artikelregistret VARA tillgängliggjord i NGS-tjänsten

    Nu är e-hälsospecifikationen för produkt- och artikelregistret VARA tillgängliggjord i NGS-tjänsten. VARA innehåller kvalitetssäkrad information om läkemedel samt de handelsvaror som ingår i läkemedelsförmånen och levereras som en xml-fil till system för apotek, veterinärer och statistikintressenter. Hälso- och sjukvården hämtar informationen via Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) hos Inera.