Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS

    Nu finns två nya Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer i NGS-tjänsten – E-hälsomyndighetens katalog över e-hälsospecifikationer. Det är Läkemedelsverkets Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) och Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) som E-hälsomyndigheten har gett status som NGS:er. Syftet med NGS:er är att öka standardisering och underlättar informationsutbytet inom vård och omsorg.

  2. Ny version av ICNP sorterat efter VIPS-modellens sökord

    Svensk förening för omvårdnadsinformatik tillgängliggör nu tillsammans med Sveriges expertgrupp för ICNP en ny version av ICNP (International Classification for Nursing Practice) sorterat efter VIPS-modellens sökord. I det här dokumentet är det svenska språkurvalet för ICNP från maj 2023 sorterade efter VIPS-modellens sökord.

  3. Hjälp oss genom att tycka till

    Nu är det en vecka kvar att svara på remisserna Specifikation för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Specifikation för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL). Sista dagen att svara är den 21 april 2023.