Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Ta chansen att påverka informationsutbytet inom EU

    E-hälsomyndigheten och eHealth Network välkomnar dig att svara på två öppna remisser. Det gäller riktlinjer för specifikationerna om bilddiagnostik och slutanteckning. Riktlinjer från eHealth Network är medlemsländernas sätt att komma överens om rekommendationer om vilken information som ska delas samt hur och under vilka förutsättningar detta ska ske.

  2. E-hälsospecifikationer för MinHälsa@EU

    eHealth Network och E-hälsomyndigheten tillgängliggör tre specifikationer för att stödja kontinuiteten av vård över landsgränserna. Specifikationerna gäller e-recept över landsgränserna, en europeisk patientöversikt och laboratorieresultat. Specifikationerna är ännu inte implementerade i Sverige. De tillgängliggörs för att sprida kunskap och medvetenhet om att detta arbeta pågår och kommer att påverka det svenska arbetet inom dessa områden framöver.

  3. Ny utgivare i NGS-tjänsten

    Tietoevry tillgängliggör specifikationer för områdena äldreomsorg och funktionshinder samt individ- och familj i form av API:er till verksamhetssystemet Lifecare.