Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Remiss om definitioner av specifikationstyper

    E-hälsomyndigheten välkomnar dig att svara på en öppen remiss gällande definitioner av specifikationstyper som används i NGS-tjänsten. Definitioner har samlats in från olika källor och sedan sammanställts och anpassats utifrån behoven i sektorn hälsa, vård och omsorg.

  2. Stort fokus på att få fler NGS:er under 2023

    E-hälsomyndigheten arbetar för att fler e-hälsospecifikationer ska bli tillgängliga i NGS-tjänsten. Det pågår dialoger med flera utgivare och förhoppningen är att fler e-hälsospecifikationer ska få status NGS. Har ni e-hälsospecifikationer i er verksamhet som ni vill dela med andra? Skicka in dem till NGS-tjänsten.

  3. Film om NGS visar fördelar med e-hälsospecifikationer

    Titta på filmen Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer för enklare informationsutbyte i hälsa, vård och omsorg.