Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. E-hälsokonferensen Vitalis

    Ska du till Vitalis i Göteborg den 17-19 maj? Då kan du få veta mer om NGS. Där finns möjlighet att ta del av två föreläsningar live om NGS. Dessa finns också att titta på digitalt. Föreläsning tisdag 17 maj 2022: För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer, klockan 13:00 - 13:30. Föreläsning onsdag 18 maj: Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning, klockan 11:00 - 11:30. Du kan också besöka montern Träffpunkt E-hälsa. Hoppas att vi ses i Göteborg!

  2. Nytt i NGS-tjänsten: ICF och KVÅ-urval för kommunal hälso- och sjukvård

    Socialstyrelsen tillgängliggör ICF och KVÅ-urval för kommunal hälso- och sjukvård i NGS-tjänsten. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) används för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat för funktionstillstånd och måluppfyllelse. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) används för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder för att utreda, förebygga, behandla och följa upp. Urvalen ur kodverken kompletterar varandra och används i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation som följer vårdprocessen. Socialstyrelsen är utgivare och via NGS-tjänsten hittar du länkar till urvalen. För att hitta informationen söker du på ICF eller KVÅ i NGS-tjänsten.

  3. Dialog för e-hälsa den 11 maj

    E-hälsomyndigheten bjuder in till Dialog för e-hälsa – ett forum för diskussioner om aktuella frågor som rör den digitala transformationen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Fokus denna gång är NGS-tjänsten, som innehåller e-hälsospecifikationer från kommuner, regioner, statliga myndigheter och intresseföreningar. Syftet med seminariet är att sprida kunskap om NGS-tjänsten och hur den kan användas. Målet är att medverkande aktörer ska få tillräcklig kunskap för att kunna identifiera specifikationer i den egna verksamheten, som kan tillgängliggöras i NGS-tjänsten så att andra kan nyttja dem. De som har bjudits in är statliga myndigheter och andra nationella aktörer som har någon form av informationsutbyte med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.