Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 6.0 får status som NGS

    Den nya versionen av Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation finns nu tillgänglig i NGS-tjänsten. Version 6.0 har genomgått NGS-bedömning och bedöms uppfylla kriterierna för att få status NGS.

  2. Ny utgivare i NGS-tjänsten

    Sektionen för socialtjänst och jämställdhet inom Sveriges kommuner och regioner SKR tillgängliggör specifikationen Basinformation i socialtjänsten. Den används som ett stöd för att konfigurera information i verksamhetssystem för socialtjänsten.

  3. Nio specifikationer från E-hälsomyndigheten får status som NGS

    Nu finns nio nya nationella gemensamma e hälsospecifikationer i NGS tjänsten. Åtta kodverk för administrering och dosering i Nationella läkemedelslistan och FHIR-profilen NLLDosage har genomgått E-hälsomyndighetens bedömningsprocess och uppfyller kriterierna för att få status NGS.