Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Nytt i NGS-tjänsten: Nationella informationsmängder för socialtjänst

    Nu finns det fyra nationella informationsmängder (NIM:ar) för socialtjänsten tillgängliggjorda av Socialstyrelsen i NGS-tjänsten. Dessa har status/version Utkast vilket betyder att de har funnits en tid i en första version (under arbete). Med statuset utkast menar Socialstyrelsen att det fortsätter arbetet med NIM:en, och att det finns möjlighet att lämna synpunkter inför publicering. NIM som har status publicerad innehar ett versionsnummer och bedömts giltig att kunna användas för att beskriva det behov som NIM:en avser.

  2. Dialog och samverkan

    E-hälsomyndigheten har i veckan genomfört Dialog för e-hälsa – ett forum för diskussioner om aktuella frågor som rör den digitala transformationen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I dialogen deltog representanter från Regeringskansliet, Läkemedelsverket och Inera. Förutsättningar och möjligheter med nationella gemensamma e-hälsospecifikationer diskuterades. Vi var överens om att det är viktigt att vi samarbetar kring utvecklingen av området och NGS-tjänsten. Vi tackar alla deltagare för aktivt samtal och bra uppslag till samarbete och vidareutveckling av tjänsten.

  3. Nytt i NGS-tjänsten: Nationella informationsmängder

    Socialstyrelsen tillgängliggör fler nationella informationsmängder (NIM:ar) för hälso- och sjukvården i NGS-tjänsten. Nationella informationsmängder fungerar som en gemensam referens för hur information bör dokumenteras för att kunna återanvändas inom och mellan olika informationsmiljöer. Socialstyrelsen är utgivare och via NGS-tjänsten hittar du länkar till NIM:arna. För att hitta informationen söker du på NIM.