Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Nya versioner av e-hälsospecifikationerna för europeisk patientöversikt och laboratorieresultat för MinHälsa@EU

    Specifikationerna är ännu inte implementerade i Sverige. De tillgängliggörs för att sprida kunskap och medvetenhet om att detta arbeta pågår och kommer att påverka det svenska arbetet inom dessa områden framöver. För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten sök på patientöversikt, laboratorieresultat eller eHealth Network.

  2. E-hälsospecifikation för avvikelsehantering tillgängliggjord i NGS-tjänsten

    Tietoevry tillgängliggör en specifikation för området avvikelsehantering i form av API:er till verksamhetssystemet Lifecare. Specifikationerna om avvikelsehantering innehåller 3 API:er. Lifecare är ett verksamhetssystem för vård och omsorg inom kommunal verksamhet.

  3. Ta chansen att påverka informationsutbytet inom EU

    E-hälsomyndigheten och eHealth Network välkomnar dig att svara på två öppna remisser. Det gäller riktlinjer för specifikationerna om bilddiagnostik och slutanteckning. Riktlinjer från eHealth Network är medlemsländernas sätt att komma överens om rekommendationer om vilken information som ska delas samt hur och under vilka förutsättningar detta ska ske.