Ytterligare tre arketyper från openEHR i NGS-tjänsten

Nu finns ytterligare tre e-hälsospecifikationer från openEHR Sverige tillgängliga i tjänsten. Det är arketyperna analysresultat, laboratorieresultat och medicinteknisk produkt.

OpenEHR är en öppen plattform för patientcentrerad lagring av vårdinformation. Den internationella förvaltningen tar fram tekniska specifikationer, arketyper och templates som finns i modelleringsverktyget Clinical Knowledge Manager (CKM).

OpenEHR Sverige är en arbetsgrupp under Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). Det är en öppen gruppering där representanter från olika aktörer i Sverige medverkar, bland annat regioner, systemleverantörer och myndigheter, för att koordinera svenska initiativ kring openEHR.

Alla som vill bidra med sitt kunnande inom den kliniska domänen, informatiskt, eller på annat sätt delta är välkomna.


Fler nyheter

Du som läst "Ytterligare tre arketyper från openEHR i NGS-tjänsten" kanske också är intresserad av dessa nyheter: