Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. E-hälsospecifikationer för MinHälsa@EU

    eHealth Network och E-hälsomyndigheten tillgängliggör tre specifikationer för att stödja kontinuiteten av vård över landsgränserna. Specifikationerna gäller e-recept över landsgränserna, en europeisk patientöversikt och laboratorieresultat. Specifikationerna är ännu inte implementerade i Sverige. De tillgängliggörs för att sprida kunskap och medvetenhet om att detta arbeta pågår och kommer att påverka det svenska arbetet inom dessa områden framöver.

  2. Ny utgivare i NGS-tjänsten

    Tietoevry tillgängliggör specifikationer för områdena äldreomsorg och funktionshinder samt individ- och familj i form av API:er till verksamhetssystemet Lifecare.

  3. Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS

    Nu finns två nya Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer i NGS-tjänsten – E-hälsomyndighetens katalog över e-hälsospecifikationer. Det är Läkemedelsverkets Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) och Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) som E-hälsomyndigheten har gett status som NGS:er. Syftet med NGS:er är att öka standardisering och underlättar informationsutbytet inom vård och omsorg.