Åtta nya e-hälsospecifikationer för kodverk

E-hälsomyndigheten tillgängliggör nu e-hälsospecifikationer för åtta kodverk som används i Nationella läkemedelslistan. Det är fem kodverk för administreringssätt och tre kodverk som används för att skapa strukturerade doseringar.

I vissa av dessa specifikationer finns även mappningar och kopplingar mellan kodverk. Syftet med dessa är huvudsakligen att möjliggöra användargränssnitt där användaren vid ordination och förskrivning av läkemedel får ett mindre och anpassat urval av koder att välja mellan, vilket underlättar dokumentationen.

Kodverken är framtagna i samverkan med representanter från regioner, systemleverantörer och apotek inom ramen för utvecklingen av Nationella läkemedelslistan.

För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten, sök på administreringssätt respektive dosering.