Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Ny version av ICNP sorterat efter VIPS-modellens sökord

    Svensk förening för omvårdnadsinformatik tillgängliggör nu tillsammans med Sveriges expertgrupp för ICNP en ny version av ICNP (International Classification for Nursing Practice) sorterat efter VIPS-modellens sökord. I det här dokumentet är det svenska språkurvalet för ICNP från maj 2023 sorterade efter VIPS-modellens sökord.

  2. Hjälp oss genom att tycka till

    Nu är det en vecka kvar att svara på remisserna Specifikation för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Specifikation för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL). Sista dagen att svara är den 21 april 2023.

  3. Påminnelse om att svara på E‑hälsomyndighetens remiss

    Nu är det en vecka kvar att svara på remissen för definition av specifikationstyper. Sista dagen att svara är den 14 april 2023.