Ytterligare en FHIR-profil från E-hälsomyndigheten

Ytterligare en FHIR-profil för anslutning till Nationella läkemedelslistan finns nu i NGS-tjänsten. Det är Resurssamling förskrivning – NLLPrescriptionBundle som nu finns tillgänglig. I samband med detta har FHIR-profilen Expedition – NLLDispatch bytt namn till Resurssamling uttag – NLLDispatch. Resurssamling används för att i ett anrop ange flera förskrivnings- eller uttagsresurser som ska hanteras i samma transaktion i Nationella läkemedelslistan.

I samband med detta har en översyn av befintliga specifikationer gjorts. Detta har resulterat i att Spärrhändelse – NLLProvenanceBasicDataLock och Åtkomstsamtyckeshändelse – NLLProvenanceConsentAccess tagits bort från NGS-tjänsten eftersom de täcks in av specifikationen för Händelse – NLLProvenance.

E-hälsomyndighetens FHIR-profiler är tekniska specifikationer som beskriver hur information ska flöda till och från Nationella läkemedelslistan. Varje e-hälsospecifikation består av fyra delar: en svensk beskrivning som finns i E hälsomyndighetens handbok och tre engelska delar som antingen finns i Simplifier eller på HL7:s webbplats.

För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten, sök på FHIR eller NLL.


Fler nyheter

Du som läst "Ytterligare en FHIR-profil från E-hälsomyndigheten" kanske också är intresserad av dessa nyheter: