E-hälsospecifikation för produkt- och artikelregistret VARA tillgängliggjord i NGS-tjänsten

Nu är e-hälsospecifikationen för produkt- och artikelregistret VARA tillgängliggjord i NGS-tjänsten. VARA innehåller kvalitetssäkrad information om läkemedel samt de handelsvaror som ingår i läkemedelsförmånen och levereras som en xml-fil till system för apotek, veterinärer och statistikintressenter. Hälso- och sjukvården hämtar informationen via Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) hos Inera.

Syftet med VARA är att ge hälso- och sjukvården och apoteken tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad produkt- och artikelinformation som bland annat möjliggör förskrivning och expediering av recept.

Sedan tidigare finns specifikationen för VARA-tjänsten Hämta substitution i NGS-tjänsten. Denna tjänst används på apotek för att avgöra vilken förpackning som ska expedieras vid utbyte av läkemedel.

För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten, sök på VARA.