Två nya e-hälsospecifikationer för MinHälsa@EU

eHealth Network och E-hälsomyndigheten tillgängliggör två ny framtagna e-hälsospecifikationer för att stödja kontinuiteten av vård över landsgränser. Specifikationerna gäller medicinsk bild och slutanteckning. Specifikationerna är ännu inte implementerade i Sverige. De tillgängliggörs för att sprida kunskap och medvetenhet om att detta arbete pågår och kommer att påverka det svenska arbetet inom dessa områden framöver.

För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten sök på medicinsk bild, radiologi, slutanteckning, epikris eller eHealth Network.

Läs mer om MinHälsa@EU