Nio specifikationer från E-hälsomyndigheten får status som NGS

Nu finns nio nya nationella gemensamma e hälsospecifikationer i NGS tjänsten. Åtta kodverk för administrering och dosering i Nationella läkemedelslistan och FHIR-profilen NLLDosage har genomgått E-hälsomyndighetens bedömningsprocess och uppfyller kriterierna för att få status NGS.

De kodverk som får status som nationella och gemensamma är:

  • Kodverk för doseringshastighetsenhet
  • Kodverk för administreringsställe
  • Kodverk för administreringsmetod
  • Kodverk för precisering av administreringsställe
  • Kodverk för administreringsväg
  • Kodverk för dosenhet
  • Kodverk för medicinteknisk produkt för läkemedelsadministrering
  • Kodverk för period på dygnet.

FHIR-profilen NLLDosage är en del av tjänstegränssnittet för Nationella läkemedelslistan och beskriver hur information om dosering och administreringssätt ska vara strukturerad för att kunna utbytas mellan system.

– Vi är stolta över att E-hälsomyndighetens specifikationer får status som nationella och gemensamma. De har tagits fram i samarbete med många olika aktörer. Syftet är att få en gemensam struktur och ett gemensamt språk att använda i alla system och verksamheter som ansluter till Nationella läkemedelslistan. Det är en viktig del i den nationella digitala infrastrukturen, säger avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg.


Fler nyheter

Du som läst "Nio specifikationer från E-hälsomyndigheten får status som NGS" kanske också är intresserad av dessa nyheter: