Ny utgivare i NGS-tjänsten

Sektionen för socialtjänst och jämställdhet inom Sveriges kommuner och regioner SKR tillgängliggör specifikationen Basinformation i socialtjänsten. Den används som ett stöd för att konfigurera information i verksamhetssystem för socialtjänsten.

Specifikationerna innehåller 17 grundläggande och gemensamt överenskomna informationsmängder för socialtjänst som förbättrar kommunernas möjligheter till uppföljning och underlättar integrationer mellan system.

De informationsmängder som har prioriterats är de som ofta används som variabler vid systematisk uppföljning. För att hitta e-hälsospecifikationen i NGS-tjänsten, använd sökorden socialtjänst, strukturerad dokumentation eller sök på Sveriges kommuner och regioner.