Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster och produkter till privatpersoner, professioner och verksamheter.

La¦êkemedelskollen.png

Läkemedelskollen

Du som är över 18 år och har en e-legitimation kan när som helst komma åt din receptinformation. Via vår e-tjänst Läkemedelskollen kan du direkt se dina recept, uthämtade läkemedel och ditt högkostnadsskydd. Du kan även:
 • Hämta utdrag ur olika läkemedelsregister till försäkringsärenden.
 • Kolla recept på barn under 12 år om du är vårdnadshavare.
 • Kolla recept som skrivits ut till ditt husdjur.
 • Logga in via mobil, platta eller dator.

Blanketter-o-fullmakter_300px.png

Fullmakter

Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller vårdenhet fullmakt att företräda dig i vissa apoteksärenden. Den som ger en fullmakt kallas fullmaktsgivare, och den som får den kallas fullmaktstagare. Fullmaktsgivaren är alltid en privatperson. Fullmaktstagaren kan vara antingen en privatperson eller en vårdenhet, och dess registrerade anställda. En fullmaktstagare kan sköta följande ärenden:
 • Beställa och hämta ut dina receptförskrivna läkemedel eller varor.
 • Hämta en översikt över dina elektroniskt sparade recept.
 • Lämna samtycke till registrering i Högkostnadsdatabasen åt dig.*
 • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar dina recept elektroniskt.*

* I enlighet med lagen om receptregister.


VARA_ver_3.png

Informationsflödet för läkemedel i Sverige

Vi ser till att vård och apotek får uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. Systemen vi använder för att klara den uppgiften heter LiiV och VARA.

LiiV är ett helt nytt produktregister där alla läkemedelsleverantörer lägger in information om sina läkemedel. Sök VARA är en ny webbtjänst där det går att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel.

Pillerburk_160.png

Expertkoll på apotek

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett beslutssystem som kan användas av dig som är farmaceut på apotek. Via ett enkelt knapptryck kan du komplettera den farmaceutiska bedömningen för att förbättra läkemedelsanvändningen och öka säkerheten för individen. EES kan till exempel upptäcka:
 • flera läkemedel med samma verkan
 • läkemedel som krockar med varandra
 • läkemedel som är olämpliga på grund av patientens ålder
 • för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre).

Min-forskrivning 500px.png

Min förskrivning

Är du enskild förskrivare eller verksamhetschef inom vården? Via "Min förskrivning" får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen.

Du loggar in med tjänstekortslegitimation eller e-legitimation för att beställa utvalda rapporter.

Underlaget kan användas för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Genom att använda Min förskrivning som ett beslutsstöd kan patienten erbjudas en bättre vård och förskrivningar kan göras mer kostnadseffektiv.

Näsdroppar.png

Rapportera försäljning

Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till oss. Syftet är att vi ska upprätthålla nationell statistik för uppföljning och analyser.

Läkemedelsstatistik_förstoringsglas_400px.png

Läkemedelsstatistik

Vi ansvarar för att samla, bearbeta och förmedla statistik över den nationella läkemedelsförsäljningen.

Statistik för analys

Den statistik som vi samlar in från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel förmedlar vi bland annat till landsting, myndigheter och organisationer för analys och uppföljning. Läs mer om uppdrag för statistik.

Du kan även söka direkt i våra databaser för att ta fram egna tabeller och grafer över läkemedelsförsäljningen i Sverige. 


Förskrivningsstöd 280px.png

Nationella e-recepttjänster

Vi ansvarar för ett antal viktiga register och databaser som knyter samman vården, apoteken och individen. Vi erbjuder tjänster och produkter till vård och apotek med syfte att säkerställa ett effektivt och säkert informationsutbyte med hög kvalitet.
Receptskylt 300.jpg


Subventioner.jpg

Subventioner

Vi hjälper apotek och apotekspersonal att hitta information om hur man ska redovisa och begära ersättning för olika typer av subventioner för läkemedel och närliggande produkter.

Distribution250.png

Nationellt administrationsstöd

För att effektivisera administrationen och förenkla för landsting och apotek koordinerar vi distributionen av läkemedelsförmånen.

Alla apoteksaktörer rapporterar dagligen in sina försäljningsbelopp inom förmånssystemet till oss. Utifrån dessa belopp sammanställer vi ett förmånsunderlag till landstingen. Vi tillhandahåller även så kallade rådatafiler. Filerna fungerar både som specifikationer och som statistikunderlag.

Halsaformig_180px.png

Hälsa för mig

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Planen är att tjänsten kommer att öppnas för privatpersoner under 2017.
 • Hälsa för mig drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.
 • Hälsa för mig är en säker, trygg och långsiktig lagringsplats för hälsodata med staten som garant.
 • Apputvecklare som vill ansluta sin app eller enhet till Hälsa för mig kan nu testa idén i den nyöppnade testmiljön.

klasvänster.png

KLAS

KLAS är ett system där förskrivare ansöker om tillstånd att skriva ut läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Kontakt

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 010-458 62 00
Support: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.