Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster och produkter till privatpersoner, professioner och verksamheter.

La¦êkemedelskollen.png

Läkemedelskollen

I Läkemedelskollen kan du se vilka läkemedel du har på recept, vilka du har hämtat ut, ditt högkostnadsskydd och mycket mer. Logga in enkelt och säkert med e-legitimation.

Blanketter-o-fullmakter_300px.png

Fullmakter

Här hittar du information och blanketter för fullmakt. Det innebär att du kan ge en annan person eller vårdenhet tillstånd att företräda dig i vissa apoteksärenden.

Förskrivningsstöd 280px.png

Nationella e-recepttjänster

Vi ansvarar för ett antal viktiga register och databaser som knyter samman vården, apoteken och individen. Vi erbjuder tjänster och produkter till vård och apotek med syfte att säkerställa ett effektivt och säkert informationsutbyte med hög kvalitet.

Pillerburk_160.png

Elektroniskt expertstöd (EES)

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som hjälper till att kolla om kundens läkemedel passar ihop med varandra. EES används av farmaceuter som arbetar på apotek. Syftet med EES är att göra läkemedelsbehandlingen patientsäker och jämlik.

Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm.png

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.

VARA_ver_3.png

Informationsflödet för läkemedel i Sverige

Vi ser till att vård och apotek får uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. Systemen vi använder för att klara den uppgiften heter LiiV och VARA.

LiiV är ett helt nytt produktregister där alla läkemedelsleverantörer lägger in information om sina läkemedel. Sök VARA är en ny webbtjänst där det går att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel.

Subventioner.jpg

Subventioner

Vi hjälper apotek och apotekspersonal att hitta information om hur man ska redovisa och begära ersättning för olika typer av subventioner för läkemedel och närliggande produkter.

Distribution250.png

Nationellt administrationsstöd

För att effektivisera administrationen och förenkla för landsting och apotek koordinerar vi distributionen av läkemedelsförmånen.

Alla apoteksaktörer rapporterar dagligen in sina försäljningsbelopp inom förmånssystemet till oss. Utifrån dessa belopp sammanställer vi ett förmånsunderlag till landstingen. Vi tillhandahåller även så kallade rådatafiler. Filerna fungerar både som specifikationer och som statistikunderlag.

Min-forskrivning 500px.png

Min förskrivning

Min förskrivning är en tjänst för dig som är förskrivare och verksamhetschef inom vården. I Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen.

Klas_doktor_höger.png

KLAS

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.

Näsdroppar.png

Rapportera försäljning

Här kan du som säljer läkemedel i Sverige rapportera in dina försäljningsuppgifter. Med hjälp av rapporterna tar vi fram nationell statistik som kan användas till uppföljning och analyser.

Läkemedelsstatistik_förstoringsglas_400px.png

Läkemedelsstatistik

Vi ansvarar för att samla, bearbeta och förmedla statistik över den nationella läkemedelsförsäljningen. Den statistik som vi samlar in från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel förmedlar vi bland annat till landsting, myndigheter och organisationer för analys och uppföljning.

Halsaformig_180px.png

Hälsa för mig

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som var tänkt att hjälpa Sveriges invånare att stärka kunskapen om och engagemanget i sin egna hälsa, samt vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster.

Efter rättslig prövning godkände inte Datainspektionen och Förvaltningsrätten eHälsomyndighetens tolkning av den gällande lagstiftningen. Då den juridiska processen tagit lång tid och de juridiska förutsättningarna inte finns på plats, kommer Hälsa för mig i den form det upphandlades 2012-2013 inte att öppna.

Uppdraget att tillhandahålla ett personligt hälsokonto till Sveriges invånare är en del av myndighetens instruktion. Grundsyftet med att stärka individens delaktighet i sin hälsa samt rätten och möjligheten att förfoga över sina hälsodata är lika, eller än mer, aktuellt i dag. eHälsomyndigheten utreder nu hur vi ska gå vidare med det arbetet.