Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster och produkter till privatpersoner, professioner och verksamheter.

La¦êkemedelskollen.png

Läkemedelskollen

I Läkemedelskollen kan du se vilka läkemedel du har på recept, vilka du har hämtat ut, ditt högkostnadsskydd och mycket mer. Logga in enkelt och säkert med e-legitimation.

Blanketter-o-fullmakter_300px.png

Fullmakter

Här hittar du information och blanketter för fullmakt. Det innebär att du kan ge en annan person eller vårdenhet tillstånd att företräda dig i vissa apoteksärenden.

Förskrivningsstöd 280px.png

Nationella e-recepttjänster

Vi ansvarar för ett antal viktiga register och databaser som knyter samman vården, apoteken och individen. Vi erbjuder tjänster och produkter till vård och apotek med syfte att säkerställa ett effektivt och säkert informationsutbyte med hög kvalitet.

Pillerburk_160.png

Elektroniskt expertstöd (EES)

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som hjälper till att kolla om kundens läkemedel passar ihop med varandra. EES används av farmaceuter som arbetar på apotek. Syftet med EES är att göra läkemedelsbehandlingen patientsäker och jämlik.

VARA_ver_3.png

Informationsflödet för läkemedel i Sverige

Vi ser till att vård och apotek får uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. Systemen vi använder för att klara den uppgiften heter LiiV och VARA.

LiiV är ett helt nytt produktregister där alla läkemedelsleverantörer lägger in information om sina läkemedel. Sök VARA är en ny webbtjänst där det går att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel.

Subventioner.jpg

Subventioner

Vi hjälper apotek och apotekspersonal att hitta information om hur man ska redovisa och begära ersättning för olika typer av subventioner för läkemedel och närliggande produkter.

Distribution250.png

Nationellt administrationsstöd

För att effektivisera administrationen och förenkla för landsting och apotek koordinerar vi distributionen av läkemedelsförmånen.

Alla apoteksaktörer rapporterar dagligen in sina försäljningsbelopp inom förmånssystemet till oss. Utifrån dessa belopp sammanställer vi ett förmånsunderlag till landstingen. Vi tillhandahåller även så kallade rådatafiler. Filerna fungerar både som specifikationer och som statistikunderlag.

Min-forskrivning 500px.png

Min förskrivning

Min förskrivning är en tjänst för dig som är förskrivare och verksamhetschef inom vården. I Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen.

Klas_doktor_höger.png

KLAS

KLAS är ett system som förskrivare och apotek använder för att skriva ut och expediera läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Näsdroppar.png

Rapportera försäljning

Här kan du som säljer läkemedel i Sverige rapportera in dina försäljningsuppgifter. Med hjälp av rapporterna tar vi fram nationell statistik som kan användas till uppföljning och analyser.

Läkemedelsstatistik_förstoringsglas_400px.png

Läkemedelsstatistik

Vi ansvarar för att samla, bearbeta och förmedla statistik över den nationella läkemedelsförsäljningen. Den statistik som vi samlar in från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel förmedlar vi bland annat till landsting, myndigheter och organisationer för analys och uppföljning.

Halsaformig_180px.png

Hälsa för mig

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation.

Kontakt

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.