Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Västerås stad tillgängliggör vårdplaner

    Västerås stad tillgängliggör uppgifter om 18 stycken av kommunens generella vårdplaner som används inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att hitta e-hälsospecifikationerna i NGS-tjänsten sök på: vårdplan eller Västerås stad. De klassifikationer Västerås stad har haft som grund i sitt arbete är: ICNP, KVÅ, ICF. ICNP, International Classification for Nursing Practice KVÅ, Klassifikation av vårdåtgärder ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

  2. E-hälsospecifikationer i kommuner och regioner

    Nu letar vi efter fler kommunala och regionala e-hälsospecifikationer. I regioner och kommuner finns specifikationer som andra organisationer kan ha stor nytta av och lära sig av. Känner du till e-hälsospecifikationer i din organisation som kan delas eller känner du till andras arbeten inom området? Hör av dig så berättar vi mer om vad det innebär att finnas med i NGS-tjänsten.

  3. E-hälsomyndigheten tillgängliggör fler e-hälsospecifikationer

    Nu finns uppgifter om ytterligare sju av E-hälsomyndighetens e-hälsospecifikationer tillgängliga i tjänsten. Det är tjänstespecifikationer för myndighetens nationella läkemedelstjänster och informationsöverföring kopplade till dessa. I slutet av året kommer även FHIR-profilerna för Nationella läkemedelslistan finnas tillgängliga via NGS-tjänsten.