Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. FHIR-profiler för Nationella läkemedelslistan

    E-hälsomyndigheten tillgängliggör nu de första FHIR-profilerna för Nationella läkemedelslistan i NGS-tjänsten. Dessa är värdemängd, uttag och förskrivning som baseras på standarden HL7 FHIR. I NGS-tjänsten hittar du all information om dessa profiler på samma ställe. Här kan du läsa information från E-hälsomyndighetens Handbok, Simplifier och HL7 Sverige. För att hitta FHIR-profilerna kan du söka på NLL eller FHIR-profil. När fler FHIR-profiler för Nationella läkemedelslistan får status ”active-release candidate” kommer de att tillgängliggöras i NGS-tjänsten.

  2. God fortsättning på det nya året!

    Så här i början av det nya året har vi bokat in visning av NGS-tjänsten hos flera kommuner och grupperingar av regioner. Under dessa tillfällen kommer vi att dels visa hur det fungerar i tjänsten och dels prata om vilken nytta en organisation kan bidra med genom att tillgängliggöra aktuella specifikationer här. Skulle ni vilja ha en visning även i er organisation? Skicka i så fall ett mail till servicedesk@ehalsomyndigheten.se så hör vi av oss och bokar in ett möte.

  3. God Jul och Gott Nytt år!

    Under de knappt tre månader som NGS-tjänsten varit i drift har antalet tillgängliggjorda e-hälsospecifikationer fördubblats. Inför 2022 arbetar vi med att de första nationella och gemensamma e-hälsospecifikationerna ska ha utsetts och att NGS-tjänsten fått utökad funktionalitet. Givetvis ska fler också känna till tjänsten och den nytta arbetet med NGS ger. Vi som arbetar med NGS-tjänsten önskar alla användare av tjänsten en God Jul och ett Gott Nytt År!