Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Bedömningskriterier för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer är fastställda

    E-hälsomyndigheten har fastställt kriterier som ska användas vid bedömning av e-hälsospecifikationer. Därigenom blir det möjligt för e-hälsospecifikationer att få status som nationella och gemensamma – NGS.

  2. Flera versioner av en e-hälsospecifikation i NGS-tjänsten

    Nu finns nya versioner av E-hälsomyndighetens e-hälsospecifikationer tillgängliga i NGS-tjänsten. Det gäller specifikationer angående sortiments- och leveransinformation för dospatienter (SOL) och vissa funktionsspecifikationer enligt myndighetens versionspaket 21. På specifikationen kan du klicka till föregående version alternativt senaste version. På den äldre versionen finns en tydlig markering om att det finns en senare version.

  3. Nytt i NGS-tjänsten Nationell källa för ordinationsorsaker

    Socialstyrelsen tillgängliggör nu i NGS-tjänsten information om kodverket för Nationell källa för ordinationsorsak, NKOO. För att hitta informationen söker du på NKOO i NGS-tjänsten. Kodverket innehåller termer för behandlingsorsaker och behandlingsändamål, kopplingar mellan behandlingsorsaker och behandlingsändamål till unika läkemedel samt koder och termer för ändringsorsaker. Socialstyrelsen är informationsägare av NKOO som distribueras av Inera via SIL-tjänsterna (Svenska informationstjänster för läkemedel).