Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Första e-hälsospecifikationerna från en systemleverantör

    Cambio Healthcare Systems är den första systemleverantören som tillgängliggör sina FHIR-profiler för vitalparametrar i NGS-tjänsten. För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten, använd sökorden vitala tecken, observation, vitalparameter eller sök på Cambio Healthcare Systems.

  2. Fler urval från ICF, KSI och KVÅ

    Socialstyrelsen tillgängliggör nu ytterligare två urval ur ICF, KSI och KVÅ, Informationsutbyte vid utskrivning från slutenvård och Nutrition och undernäring.

  3. Stor ökning av specifikationer i NGS-tjänsten

    I dag finns det 215 tillgängliga specifikationer i NGS-tjänsten. Det är en ökning på 148 specifikationer sedan tjänsten lanserades i slutet av september 2021. Under våren 2022 beslutade E-hälsomyndigheten om bedömningskriterierna för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer (NGS). I början av hösten kommer den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen att skickas ut på en öppen remiss. Vi som arbetar med NGS-tjänsten önskar alla användare av tjänsten en glad sommar.