Ny utgivare i NGS-tjänsten

Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, Lif, har tagit fram en teknisk specifikation ett API för anslutning till Fass som nu tillgängliggörs i NGS-tjänsten.

Fass är förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige och är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till förskrivare av läkemedel, apotekspersonal, personal inom vård och omsorg och patienter. Fass API är ett REST-baserat API som tillgängliggör läkemedelsinformation för läkemedel godkända för användning i Sverige. Sök på Fass, läkemedelsinformation eller Lif för att titta på e-hälsospecifikationen.