Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Samverkan med Gematik i Tyskland

    E-hälsomyndigheten har ett kunskapsutbyte med den tyska myndigheten Gematik – som har det övergripande ansvaret för den digitala infrastrukturen inom den tyska hälso- och sjukvårdssektorn. Som en del i arbetet presenterade E-hälsomyndigheten i veckan NGS-tjänsten. Diskussionen handlade främst om tjänstens utveckling och det genomförda arbetet med bedömningskriterierna. Kunskapsutbytet med Gematik är en del av det tysk-svenska innovationspartnerskapet.

  2. Flera FHIR-profiler i NGS-tjänsten

    Nu finns det sammanlagt 20 FHIR-profiler tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. FHIR-profiler är tekniska specifikationer som beskriver hur information ska flöda till och från Nationella läkemedelslistan. De produktionssätts den 20 april. Varje e-hälsospecifikation består av fyra delar: en svensk beskrivning som finns i E-hälsomyndighetens handbok och tre engelska delar som antingen finns i Simplifier eller i HL7:s verktyg.

  3. Kunskapen om NGS-tjänsten ökar

    Så här i början av året satsar vi extra mycket på att sprida information om att NGS-tjänsten finns och vad den kan bidra med i arbetet kring informationsdelning. E-hälsomyndigheten har under de senaste veckorna berättat om NGS-tjänsten på SFMI:s forummöte, presenterat den för medlemsföretagen inom Swedish Medtech, informerat flera av våra systermyndigheter och haft möten med flera regioner och kommuner. De organisationer som vi har haft dialog med ställer sig positiva till NGS-tjänsten och tror att den i framtiden, när det finns fler e-hälsospecifikationer i tjänsten och NGS:erna är på plats, kommer att bidra med stor nytta. Myndigheten arbetar för att NGS-tjänsten ska komma till användning och innehålla den information som behövs för att kunna optimera förutsättningarna för informationsutbytet inom vård och omsorg.