Påminnelse om att svara på E-hälsomyndighetens remiss

Nu är det en vecka kvar att svara på remissen Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Sista dagen att svara är den 11 oktober 2022.

E-hälsomyndigheten bedömer om Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation kan bli fastställd som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS).

Innan E-hälsomyndigheten beslutar om e-hälsospecifikationen kan få status som NGS, genomför vi en remiss för att inhämta era synpunkter.

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill bidra till förbättrat informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att svara på remissen.

Ta del av remissen Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation version 5