Påminnelse om att svara på E‑hälsomyndighetens remiss

Nu är det en vecka kvar att svara på remissen Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Sista dagen att svara är den 11 oktober 2022.

E‑hälsomyndigheten bedömer om Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation kan bli fastställd som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS).

Innan E‑hälsomyndigheten beslutar om e-hälsospecifikationen kan få status som NGS, genomför vi en remiss för att inhämta era synpunkter.

E‑hälsomyndigheten välkomnar dig som vill bidra till förbättrat informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att svara på remissen.