Nytt i NGS-tjänsten: Nationella informationsmängder för socialtjänst

Nu finns det fyra nationella informationsmängder (NIM:ar) för socialtjänsten tillgängliggjorda av Socialstyrelsen i NGS-tjänsten. Dessa har status/version Utkast vilket betyder att de har funnits en tid i en första version (under arbete). Med statuset utkast menar Socialstyrelsen att det fortsätter arbetet med NIM:en, och att det finns möjlighet att lämna synpunkter inför publicering. NIM som har status publicerad innehar ett versionsnummer och bedömts giltig att kunna användas för att beskriva det behov som NIM:en avser.