Dialog och samverkan

E-hälsomyndigheten har i veckan genomfört Dialog för e-hälsa – ett forum för diskussioner om aktuella frågor som rör den digitala transformationen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I dialogen deltog representanter från Regeringskansliet, Läkemedelsverket och Inera. Förutsättningar och möjligheter med nationella gemensamma e-hälsospecifikationer diskuterades. Vi var överens om att det är viktigt att vi samarbetar kring utvecklingen av området och NGS-tjänsten. Vi tackar alla deltagare för aktivt samtal och bra uppslag till samarbete och vidareutveckling av tjänsten.


Fler nyheter

Du som läst "Dialog och samverkan" kanske också är intresserad av dessa nyheter: